Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Projekts “Nākotnes skola sākas šodien” noslēguma taisnē.

Projekta “Nākotnes skola sākas šodien” (Nr 2020-1-LV01-KA101-077267) pēdējās mobilitātes notikušas. Pieci Inčukalna pamatskolas pedagogi ir atgriezušies no Portugāles, Angra du Eroižmu, kur 10 dienas piedalījās pedagogu tālākizglītības kursos “Teātris izglītībā”.

Kursos tika gūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas.Paši veidojām tēlus – masku teātrim, ēnu teātrim, lietu teātrim. Rakstījām scenārijus, paši spēlējām teātri, skatījāmies un kritiski analizējām. Modelējām savu priekšmetu stundas, izmantojot teātra elementus. Prezentējām savu valsti, skolu, novadu citu valstu pedagogiem (no Spānijas, Portugāles). Iepazināmies ar Azoru salas Terseiras vēsturi, kultūru, tradīcijām. Rezultātā ir iegūtas jaunas zināšanas, izmēģinātas jaunas metodes mācību priekšmeta pasniegšanā, kā arī ir uzņemta enerģija, lai varētu radoši saplānot nākamā mācību gada aktivitātes.

 

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...