Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Projekts noslēdzies

Erasmus+ projekts “Together… in the Winds of Change” (līguma Nr 2020-1-PT01-KA229-078403_4) aktīvi darbojās no 2020. gada septembra, paveicot daudzus lielus un mazus darbiņus un iegūstot daudzus jaunus draugus. Mūs netraucēja ne Covid 19 trakumi, ne slikti laika apstākļi. Daļa mūsu kopīgo darbu tika realizēti attālinātā režīmā, daļa klātienē.

Atskatoties uz paveikto:

Gandrīz katru projekta mēnesi tika veiktas kopīgas aktivitātes. Mobilitātēs šo gadu laikā ir piedalījušies 46 skolēni vecumā no 13-16 gadiem, kurus pavadīja 17 skolotāji. Atsevišķi skolotāju apmācībās piedalījušies 16 skolotāji. (kopumā no 5 skolām Itālijā, Rumānijā, Turcijā, Portugālē, Latvijā).

Lepojamies, ka pirmie 2022. gada maijā uzņēmām 28 cilvēku delegāciju no partneru skolām. Viss bija lieliski saplānots. Un pats galvenais – mums izdevās, strādājot komandā, parādīt mūsu ciematu, novadu, galvaspilsētu un mūsu viesmīlību.

Inčukalna pamatskolā gandrīz visi skolas skolēni šo trīs gadu laikā ir piedalījušies kādā no projekta aktivitātēm, bet 9 čaklākajiem bija iespēja aizbraukt uz Turciju un Itāliju, viņus pavadīja 4 skolotāji. Arī skolotāju apmācībās piedalījās 4 skolotāji.

Esam pārliecināti, ka sadarbība ar iepazītajām skolām turpināsies savādākā veidā  - jau šajā mācību gadā ir ieplānota portugāļu skolotāju viesošanās mūsu skolā, “ēnojot” mūsu skolotājus.

Izsmeļoša informācija par projektu "Kopā pārmaiņu vējos" ir meklējama: https://sites.google.com/view/togetherinthewindsofchange

Mūsu kopīgos iespaidus un darbu rezultātus var apskatīt tikko tapušajās e-grāmatās:

  1. Grāmata – Mobilitātes un skolotāju apmācības:

https://read.bookcreator.com/Bstds8k1lFcogThecWf8o6uGAMv1/UhxaIpxxTj6S7Rjp4iAzEg

  1. Grāmata – darbi, kurus veicām no 2020. gada:

https://read.bookcreator.com/Bstds8k1lFcogThecWf8o6uGAMv1/Rec_B-RGT72ABLct4oOvyA

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...