Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Māmiņdiena Inčukalna pamatskolā

Maijā noorganizējām skaistu Māmiņdienas pasākumu sākumskolēnu mammām. Skolēni skaitīja dzejoļus, dziedāja dziesmas un bija iestudējuši lugu. Aizkustinājām mūsu mīļās māmiņas un teicām sirsnīgu paldies par mīlestību un rūpēm, kas ieguldītas. 
Māmiņām par godu skolā notika arī skolēnu darbu konkurss un izstāde, kurai sekoja skolēnu balsojums un labāko apbalvošanu. 
Aicinām uz Māmiņdienas konkursa darbu izsoli, kas notiks 3. jūnijā pēc deju studijas "Born to Dance" koncerta. Koncerts notiks laikā no 13.00 - 14.00 pie bērnu laukuma aiz Inčukalna tautas nama. 
Gaidīti visi vecāki un interesenti. Darbus varēs iegādāties izsolē vai atsevišķi no stenda pret ziedojumu. No projekta iegūtie līdzekļi tiks izmantoti sēžammaisu iegādei skolas brīvā laika stūrīšu iekārtošanai.
Liels paldies Inčukalna pagasta iedzīvotāju padomei par izsoles iniciatīvu!
 

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...