Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Sākumskolas projektu darbi

Mācību gada noslēgumā skolēni aktīvi strādāja pie projekta darba, domājot par skolas izaugsmi.

Mūsu sākumskolēni ir vienisprātis - labākais, kas skolā ir, tie ir mūsu jaukie un zinošie skolotāji. 
Neliels ieskats sākumskolēnu veidotajos plakātos, ko bērni klasē prezentēja klasesbiedriem un skolotājiem. Skaisti, koši, radoši! Paldies visiem par ieguldīto darbu! Ieteikumus noteikti ņemsim vērā. 

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...