Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Liecību diena un 9. klases pēdējais zvans

 

31. maijā, kā allaž ierasts, svinīgi godinājām skolēnus ar augstiem mācību sasniegumiem un pateicāmies pedagogiem par ieguldīto darbu. 
Svinīgajā pasākumā skaistu sveicienu 9. klases skolēniem bija sagatavojuši skolas 1. klašu skolēni. Tāpat kā devītie mazos ieveda skolā 1. septembrī, šodien pirmīši pie rokas ņēma mūsu absolventus un, pēdējam Inčukalna pamatskolas zvanam skanot, veda ārā no skolas. Absolventi skolas pagalmā kopīgi stādīja ceriņu, kas nu jau kļuvusi par mūsu tradīciju. 
 
 
Skolēnus ar mācību gada noslēgumu un panākumiem olimpiādēs un konkursos sveikt bija ieradies Siguldas novada pašvaldības pārstāvis. Par lielu prieku skolēniem svinīgajā pasākumā saņēmām dāvinājumu no sadraudzības partneriem, biedrības "Ahmadiyya Muslim Jamaat Latvia" - 7 sēžammaisus skolas gaiteņu labiekārtošanai. Viens noteikums - starpbrīžos atpūsties tajos varēs TIKAI BEZ VIEDIERĪCĒM! 
 
Sirsnīgs paldies par noderīgo dāvinājumu!
 
Aizvadot pēdējo šī mācību gada klases stundu, ir sācies VASARAS BRĪVLAIKS! 

ozio_gallery_nano
 
Novēlam visiem labi atpūsties, doties dabā, svaigā gaisā un piedzīvot daudz brīnišķīgu notikumu! 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...