Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

9.klases izlaidums 2023

“Mākoņi slīd kā ganāmpulki.
Tu teici, ka tie ir mūsu sapņu tulki.
Debesis mirdz tavās acīs platās,
Mākoņi iet un neatskatās.”
Saulgriežu enerģijā, sirsnīgos pateicības vārdos un smaidos Inčukalnā aizritējis 9. klases izlaidums.
Mīļie absolventi, lai turpmākajos dzīves ceļos tikpat mirdzošas acis kā šodien!
 
 
 

ozio_gallery_nano

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...