Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

1.Septembris tuvojas

Gatavojoties skolai un pirmsskolai, noderēs saraksts ar nepieciešamajiem mācību piederumiem, ko skola sagatavojusi, balstoties uz Tiesībsarga biroja noteikto.

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...