Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

PASĀKUMU PLĀNS

Skolas pasākumu plāns 2022./23.mācību gadam

Septembrī

1. - Zinību diena

2. - Sporta diena

12. - Klašu fotografēšanās 

1.-2.nedēļa - Vecāku sapulces

23.-30. - Eiropas skolu sporta nedēļa

29. - Miķeļdienas gadatirgus 

Pārgājienu mēnesis

 

Oktobrī

17.-23. - Latvijas Veselības sporta nedēļa

17.- 23. - Karjeras nedēļa

 

Novembrī

11. - Lāpu gājiens

16. - Latvijas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts pirmsskolā 

16. - "Es esmu Latvija" koncerts veltīts latvijas republikas proklamēšanas gadadienai

 

Decembrī

5. - 9. - Sprīdīši, Ezīši, 1.-9. klases - klašu rotāšana „Ziemassvētkus gaidot”. 

19. - Sniegpārsliņu diena

19. - Ziemassvētku filmu maratons

20. - Rūķu cepuru diena

20. - Spēļu pēcpusdiena

21. - Košuma diena

21. - Ziemassvētku fotosesija

21. - Ziemassvētku pasākums pirmskolā

22.12.- 1.-4.klašu Ziemassvētku koncerts

22.12. - Dāvanu saiņošanas un rotājumu gatavošanas darbnīca

22.12.- 5.-9.klašu Ziemassvētku priekšnesumu vakars

 

Janvārī

11. - Starptautiskā “Paldies” diena

13. - Karnevāls “Vecais Jaunais gads”

16. - 21. - Barikāžu atceres dienas. Klases stunda.

17. - Inčukalna pamatskolas badmintona turnīrs

 

Februārī

8. - Peldēšanas diena 

14. - Valentīndienas diskotēka

22. -Skolas čempionāts Galda hokejā

Klases vecāku sapulču mēnesis

 

Martā

10. - Skatuves runas konkurss 1.-4.kl. „Zvirbulis” 1.kārta klasēs

25. - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

 

Aprīlī

3. - 6. Starptautiskās bērnu grāmatu dienas

3. - 6. Lieldienu tematiskā nedēļa

21. - Olimpiskā diena 2023

22. - Lielā talka 2023

 

Maijā

2. -5. - „Mana mīļā māmiņa”

5. - Māmiņdienas pēcpusdiena pirmskolas grupās

22. - 27. - mācību ekskursiju nedēļa

 

Jūnijā

13. - 9.klases izlaidums

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...