Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

SKOLĒNU AUTOBUSI

Skolēnu autobusa braukšanas grafiks 2022./2023. mācību gadā

 Inčukalns - Vangaži - Gauja - Inčukalns
      Uz skolu

Inčukalna pamatskola  7.45
Indrāni  7.52
Gauja  7.55
Vangažu vidusskola  8.10
Vangažu stacija  8.20
DUS Totāls  8.30
Indrāni  8.33
Gauja  8.35
Sēnīte  8.38
Inčukalna pamatskola  8.45

       No skolas

Inčukalns (pietura pie stacijas)  14.35
Inčukalna pamatskola   14.40
Indrāni  14.45
Gauja  14.47
Sēnīte (pie A2 uz Rīgu)  14.53
Vangažu vidusskola  15.00
Vangažu stacija  15.10
DUS Totāls  15.20
Gauja  15.30
Inčukalna pamatskola  15.40

      No skolas

Inčukalns (pietura pie stacijas)  16.20
Inčukalna pamatskola   16.25
Indrāni  16.30
Gauja  16.32
Sēnīte (pie A2 uz Rīgu)  16.37
Vangažu vidusskola  16.42
Vangažu stacija  16.50
Inčukalna pamatskolas  17.05

 Egļupe - Vangaži - Kārļzemnieki - Kļavas -  Inčukalns

     Uz skolu

Egļupe  7.55
Inčukalna pamatskola  8.05
Sēnīte (pie A3 uz Krimuldas vsk.)  8.10
Kārļzemnieki  8.15
Pagrieziens uz Ilgām  8.17
DS Kļavas  8.30
Inčukalna pamatskola  8.45

      No skolas

 Inčukalna pamatskola  15.20
 Egļupe  15.30
 Inčukalna (pietura pie stacijas)  16.00
 Inčukalna pamatskola  16.05
 Kārļzemnieki  16.10
 Pagrieziens uz Ilgām  16.12
 DS Kļavas  16.25
 Sēnīte (pie A3)  16.40
 Inčukalna pamatskola  16.50
 Inčukalna pamatskola  17.05
 Kārļzemnieki  17.15
 Egļupe   17.35

      No skolas

Inčukalna (pietura pie stacijas)  18.00
Inčukalna pamatskola   18.05
Indrāni  18.10
Gauja  18.12
Kārļzemnieki  18.20
Pagrieziens uz Ilgām  18.22
Vangažu vidusskola  18.30
Vangažu stacija  18.35
Kļavas  18.45

 

 

 

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...