Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Attālināta mācīšanās

Āra nodarbības

Pašreizējie epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu piecās klātienes āra nodarbībās.

 Āra nodarbības var notikt ievērojot noteikumus.

 

Mācies mājās Ceļvedis

Nav viena universāla padoma vai risinājuma, tomēr ir nianses, kas attalināto mācību laikā ir būtiskas un palīdzošas!
 
IESKATIES #māciesmājās Ceļvedis vecākiem un IT padomi!
 

Uzvedība un kārtība attālinātajā mācību procesā - tiešsaitē

 

 

 

Inčukalna pamatskolas attālinātas mācīšanās shēma

incukalna psk darbs attalinati 

Darba shēmu drukājamā A4 formātā augstākā kvalitātē skatīt šeit!

Pamācību radošo darbu iesniegšanai no viedierīces e-klasē skatīt šeit!

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...