Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

PĀRBAUDES DARBI

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2022./23. mācību gadā

3.klase

Latviešu valoda 3.a, 3.b    21.februārī

Matemātika 3.a, 3.b           9.martā

 

6.klase

Latviešu valoda 6.a, 6.b    28.februārī

Dabaszinības 6.a              22.februārī

Dabaszinības 6.b              23.februārī

Matemātika 6.a, 6.b           6.martā

 

9.klase

Angļu valoda                24.maijs

Latviešu valoda            29.maijs rakstu daļa; 30.maijs mutvārdu daļa

Matemātika                  6.jūnijs

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...