Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

SKOLĒNU BRĪVDIENAS

Skolēnu brīvdienas 2022./2023. mācību gadā

Pirmais semestris

  Pirmais semestris  no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim

Otrais semestris

  Otrais semestris 1. – 8. klasēm no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam;

  9. klasēm  no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam;

Brīvlaiki

Rudens brīvdienas – no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;
Pavasara brīvdienas no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam.
Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Papildus brīvlaiks otrā semestrī 1.klasei no 6.februāra līdz 10. februārim.

Avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 41 “Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku”.

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...