Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

BIBLIOTĒKA

Skolas bibliotēkas darba laiks

 

Vārds,

uzvārds

 pirmdiena  otrdiena  trešdiena  ceturtdiena piektdiena 

 Skolas

bibliotekāre

(206. kabinets)

 Inguna

Hokkonena

11.30-13.00

14.00-15.30

 

8.50-9.50

10.30-13.00

13.40-16.10

9.00-16.00

 

9.00-10.30

11.30-14.00


 

  

Skolas bibliotēkā ir:

metodiskā nodaļa;

mācību grāmatu nodaļa;

daiļliteratūras un nozaru literatūras nodaļa;

lasītava· periodisku izdevumu krājums;

5 datori ar interneta pieejamību.

Inčukalna pamatskolas bibliotēkas krājums tiek komplektēts ņemot vērā galveno auditoriju:

skolēni; skolas pedagogi, skolas darbinieki.

Literatūra tiek komplektēta pārsvarā šādās nozarēs:·

 • bērnu daiļliteratūra
 • gramatas,·
 • uzziņu izdevumi bērniem·
 • vārdnīcas·
 • enciklopēdijas·
 • mācību grāmatas·
 • pedagoģija,
 • psiholoģija,
 • ekonomika·
 • metodiska literatūra·
 • latviešu un ārzemju daiļliteratūra

Pēc stundām bērni pavada savu brīvo laiku bibliotēkā – lasa periodiku, grāmatas, pilda mājas darbus, apmeklē internetu, liek puzles utt.

Bibliotēka ir pieejami 4 datori lietotājiem un 1 dators darbiniekiem. Visiem datoriem ir pieslēgts internets. Pieejams krāsainais printeris. Bibliotēkas pakalpojumi un interneta izmantošana ir bezmaksas. 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...