Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

PEDAGOGI

Inčukalna pamatskolas

  klašu audzinātāji un mācību telpas  2022./2023.mācību gadā

Klase Klases audzinātāja  Mācību telpa
1.a Lienīte Petrovska 304
1.b Lana Vanaga 315
 2.a Agita Mālupe 306
 2.b Inga Moškina 312
3.a Aiva Švikule  305
3.b Ieva Kalniņa 310
4.a  Ivita Akmentiņa  303
5.a  Uvis Kronenbergs  211
5.b Ilona Kļavinska 217
6.a Jekaterina Romanova 204
6.b Dace Kalniņa 210
7.a Lelde Kļaviņa 212
8.a Rita Bikše 124
9.a Inguna Hokkonena 203
6-gad.  Baiba Kacēna Sprīdīši - 117
6-gad. Gianeja Paņkiva Sprīdīši - 117
6-gad. Rikmane Sindija Ezīši - 110
6-gad. Aija Pusķeire Ezīši - 110

 Skolotāju un mācību priekšmetu kabineti

Skolotājs Mācību priekšmets Kabinets
Akmentiņa Ivita Sākumskolas mācību priekšmeti, bioloģija, dabaszinības 5.-6.kl 303, 124
Balodis Modris Mājturība un tehnoloģijas 104
Bikše Rita Datorika 101,102
Laura Cielēna-Kudrjašova Mājturība un tehnoloģijas 105
Indriksone Inga Krievu valoda 211
Hokkonena Inguna Matemātika, fizika 203
Jankauskis Artūrs Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture 204
Kalniņa Dace  Latviešu valoda, teātra māksla  212
Kalniņa Ieva Sākumskolas mācību priekšmeti, angļu valoda 1.-3.kl 310
Kalniņš Sandis Sports (peldēšana) baseins 
Kļavinska Ilona Vācu valoda 217 
Kļaviņa Lelde Matemātika 5-8.kl. 203
Knite Inga Mūzika 314
Kronenbergs Uvis Sports sporta zāle
Mālupe Agita  Sākumskolas mācību priekšmeti, vizuālā māksla 306, 106
Moškina Inga  Sākumskolas mācību priekšmeti 312
Nolberga Zinta  Angļu valoda 214
Ņikitina Irēna  Latvijas vēsture, pasaules vēsture 7.,9.kl 204
Petrovska Lienīte  Sākumskolas mācību priekšmeti, latviešu val. 6.a, 6.b 304
Puriņa Linda  Datorika 101
Romanova Jekaterina Sports sporta zāle 
Sakne Aija  Sports (pedēšana) baseins
Švikule Aiva  Sākumskolas mācību priekšmeti, matemātika 5.kl. 305
Šestakovskis Harijs  Angļu valoda  
Vanaga Lana  Sākumskolas priekšmeti, latviešu val. 5.kl  315
Vēvere Iveta Mūzika 314
Ziemele Inese Ģeogrāfija, latviešu valoda 5.b  
     
Gianeja Paņkiva Pirmskola 117
Kacēna Baiba Pirmskola 117
Sindija Rikmane Pirmskola 110
Aija Pusķeire Pirmskola 110

laughing kids

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...