Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

PAŠPĀRVALDE

Inčukalna pamatskolas skolēnu pašpārvaldes sastāvs:

Daukste Ksenija 9.klase - skolēnu pašpārvaldes vadītāja

Akmentiņa Paula 9.klase

Ūtēna Marta 9.klase

Grudinska Alise 9.klase

Bērziņa Emīlija 8.klase

Tūns Jēkabs 8.klase

Kuhaļskis  Railends 8.klase

Bonka Aivija 7.klase

Greidiņš Renārs 7.klase

Kerns Roberts 7.klase

 

Inčukalna pamatskolas skolēnu pašpārvaldes reglaments

 

 

 

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...