Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

Projekts noslēdzies

Erasmus+ projekts “Together… in the Winds of Change” (līguma Nr 2020-1-PT01-KA229-078403_4) aktīvi darbojās no 2020. gada septembra, paveicot daudzus lielus un mazus darbiņus un iegūstot daudzus jaunus draugus. Mūs netraucēja ne Covid 19 trakumi, ne slikti laika apstākļi. Daļa mūsu kopīgo darbu tika realizēti attālinātā režīmā, daļa klātienē.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Together…in the Winds of Change” Sicīlijā

2023. gadā no 2. – 6. maijam Mesīnā norisinājās projekta pēdējā tikšanās. Piedalījās: 4 skolotāji un 4 skolēni no Rumānijas partneru skolas, 2 skolotāji un 3 skolēni no Portugāles un 4 skolēni, 2 skolotājas no mūsu Inčukalna pamatskolas. Mūs pārstāvēja 9. klases skolnieces Kristīne Ķirse, Paula Akmentiņa, Alise Ķirse un Alise Grudinska, kā arī skolotājas Irēna Ņikitina un Zinta Nolberga.

Lasīt tālāk ...

Projekts “Together … in the Winds of Change”

No 2023. gada 14. līdz 17. februārim Brašovā, Rumānijā, norisinājās mūsu projekta 2. skolotāju tikšanās, kurā piedalījās Itālijas, Latvijas, Portugāles un Rumānijas skolas.

Šī tiksanās reize bija ieplānota projekta vadības komandām no katras dalībvalsts. Inčukalna pamatskolas projekta komandu pārstāvēja direktore Agnese Kalniņa un projektu vadītāja Zinta Nolberga. ((līguma Nr 2020-1-PT01-KA229-078403_4)) 

Lasīt tālāk ...

Latvija izsauc Kipru

Inčukalna pamatskolas 4. klases skolēni un Kipras Tomasos pamatskolas 4. klases skolēni runāja par kopīgiem tematiem.

Pirms konferences 4. klases skolēni mācījās veidot e-grāmatas par valsti, novadu un skolu. Lai labāk to varētu izdarīt, klase tika sadalīta grupās, katram grupas dalībniekam bija jāmeklē informāciju par savu tēmas sadaļu.

Lasīt tālāk ...

Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Bulgārijā

Pirmā tikšanās ar projekta partneriem Bulgārijā ir notikusi! Projekta mērķis ir apmācīt pamatskolas pedagogus progresīvās pedagoģijas metodēs, izmantojot e-mācīšanos, e-radošumu, e-dažādību. Izstrādāt kopīgas mācīšanās metodes, materiālus un platformas. Lielākie ieguvēji, protams, ir mūsu skolēni.

Lasīt tālāk ...

Nedēļa ziemeļvējā un pārmaiņu vējā

Projekta Together…in the Winds of Change pirmā mobilitāte ar skolēniem Inčukalna pamatskolā. Projekts (līgums Nr 2020-1-PT01-KA229-078403) aizsākās jau 2020.gada septembrī, bet sakarā ar epidemioloģisko situāciju realizēt mobilitātes, jeb ciemošanās braucienus, nebija iespējas.

Lasīt tālāk ...

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...