Pieejamības rīki

INČUKALNA PAMATSKOLA

ESF projektu ietvaros notikušās aktivitātes

ESF projekts

“Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Projektā iesaistījušās skolotājas:

Alma Deņisova

Zinta Nolberga

ESF projekts

“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Projektā iesaistījušās skolotājas:

Irēna Ņikitina

Agita Mālupe

Lana Jēkabsone

Rita Bikše

Jeļena Tresikova

Kristīne Rone

Aiva Švikule

Lilita Atare

Inga Indriksone

Agnese Kalniņa

Inese Ziemele

Alma Deņisova

Zinta Nolberga

Inguna Hokkonena

Solveiga Smiltene

Skolas adrese

Zvaigžņu iela 2, Inčukalns,

Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141

e-pasts:

incukalna.pamatskola@sigulda.lv

Direktore  Agnese Kalniņa

mob. tālrunis: 29491243

e-pasts: agnese.kalnina@sigulda.lv

Direktora vietniece

māc. jaut. Irēna Ņikitina

mob. tālrunis: 29145337

e-pasts: irena.nikitina@sigulda.lv

Kā mūs atrast...